Οι κετογονικές δίαιτες είχαν δαιμονοποιηθεί για δεκαετίες, καθώς η εκτεταμένη εφαρμογή τους από τη δεκαετία του ‘70 και μετά και η ελλιπής επιστημονική γνώση για τις μεταβολικές επιπλοκές τους που …