Αξία Υπηρεσιών

Αξία Υπηρεσιών

Αρχική Συνεδρία

(First Visit)
80
  • Λήψη ιατρικού και διατροφικού ιστορικού
  • Προσδιορισμός δυσλειτουργικών συμπεριφορών
  • Εκτίμηση του βαθμού κινητοποίησης
  • Ανάλυση Σύστασης Σώματος (λιπομέτρηση)
  • Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού
  • Μέτρηση ανθρωπομετρικών Δεικτών
  • Πρώτο Πρόγραμμα Διατροφής (Διαιτολόγιο)
210 36 40 036

Επόμενες Συνεδρίες

(Follow Up)
50
  • Μέτρηση ανθρωπομετρικών Δεικτών
  • Συνεδρία Τροποποίησης Συμπεριφορών
  • Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής
  • Συνεχής Υποστήριξη μέσω email/skype/viber/messenger/τηλεφώνου
  • Προσαρμογή υγιεινών/ολιγοθερμιδικών συνταγών στο διαιτολόγιο
210 36 40 036

Συνεδρία Εξ Αποστάσεως

(E-Diet)
40
  • Λήψη ιατρικού και διατροφικού ιστορικού
  • Συνεδρία Τροποποίησης Συμπεριφορών
  • Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής
  • Συνεχής Υποστήριξη μέσω email/skype/viber/messenger/τηλεφώνου
  • Προσαρμογή υγιεινών/ολιγοθερμιδικων συνταγών στο διαιτολόγιο
210 36 40 036
Πακέτα Διατροφικών Υπηρεσιών

2 μηνο

Πρόγραμμα Διατροφικής Παρακολούθησης
350
  • Αρχική Συνεδρία
  • 7 εβδομαδιαίες Επόμενες Συνεδρίες
  • 2 Αναλύσεις Σύστασης Σώματος
210 36 40 036

3 μηνο

Πρόγραμμα Διατροφικής Παρακολούθησης
490
  • Αρχική Συνεδρία
  • 11 εβδομαδιαίες Επόμενες Συνεδρίες
  • 3 Αναλύσεις Σύστασης Σώματος
210 36 40 036
Οικογενειακά Πακέτα Διατροφικών Υπηρεσιών

Αφορούν τη διατροφική παρακολούθηση 2 ή περισσοτέρων μελών μιας οικογένειας. Συντάσσονται εξατομικευμένα διαιτολόγια σύμφωνα με τις διατροφικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε μέλους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν την καθημερινή ρουτίνα του νοικοκυριού (κοινά γεύματα κατά το δυνατόν, ψώνια από το σουπερμαρκετ κα).

2 μηνο

Πρόγραμμα Διατροφικής Παρακολούθησης
520
  • Αρχική Συνεδρία
  • 7 εβδομαδιαίες Επόμενες Συνεδρίες
  • 2 Αναλύσεις Σύστασης Σώματος
210 36 40 036

3 μηνο

Πρόγραμμα Διατροφικής Παρακολούθησης
720
  • Αρχική Συνεδρία
  • 11 εβδομαδιαίες Επόμενες Συνεδρίες
  • 3 Αναλύσεις Σύστασης Σώματος
210 36 40 036