Μεσογειακή Δίαιτα

Μεσογειακή Δίαιτα

Η μεσογειακή δίαιτα αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την καλή υγεία του εγκεφάλου. Μελέτες έχουν δείξει ότι κίνδυνος για εμφάνιση νόσου Alzheimer σε άτομα με υψηλό βαθμό συμμόρφωσης στις μεσογειακές συστάσεις διατροφής και τρόπου ζωής, είναι 35-40 μικρότερος.