Ομιλία για την αξία της Ελληνικής Μεσογειακής Δίαιτας σε ξένους δημοσιογράφους στο πλαίσιο των δημοσιογραφικών ταξιδιών του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής.
Η τεχνολογία Flash, που διαθέτει το Σύστημα Παρακολούθησης Γλυκόζης FreeStyle Libre της ΑΒΒΟΤΤ, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης των εκπροσώπων Συλλόγων ατόμων με Διαβήτη και της Ιατρικής κοινότητας, την Παρασκεή 9 Σεπτεμβρίου.
Η εφαρμογή ΔΙΣΥΣ (Ευφυές Σύστημα Προσωποποιημένων ΔΙατροφικώνΣΥΣτάσεων) αποτελεί ένα έργο που έχει ως σκοπό την μελέτη, την σχεδίαση και την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος διατροφικής πληροφόρησης και προσωποποιημένων συστάσεων, το οποίο θα …